Hrad Zvíkov

Zpět na seznam slev
Pro držitele Evropských karet EYCA do 26 let je určeno snížené vstupné při vstupu na památkové objekty ve správě Národního památkového ústavu. Královský hrad Zvíkov byl založen pravděpodobně za vlády Přemysla Otakara I. Dnešní podobu a rozsah získal vnitřní hrad za Přemysla Otakara II. Po vymření Přemyslovců získali hrad Rožmberkové a po nich Švamberkové. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 byl Švamberkům veškerý majetek konfiskován a hradní posádka se vzdala císařským oblehatelům. Od té doby přestal Zvíkov sloužit jako sídlo vrchnosti. Noví majitelé Eggenbergové a po nich Schwarzenbergové využívali Zvíkov hospodářsky. V 80. letech 20. století začala velká obnova zejména královského paláce a restaurování nástěnných maleb. K mimořádným prostorám hradu patří Rytířský sál, Svatební síň nebo kaple sv. Václava s nástěnnými malbami z 80. let 15. století a oltářem Mistra zvíkovského Oplakávání.

Mapa poboček


Pobočky

397 01 Zvíkovské Podhradí, Česko

Chci kartu Chci kartu