Souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektu údajů

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, datum narození, telefon a email, portrétová fotografie správcem:

Název (spolku): Česká rada dětí a mládeže
IČO: 68379439
Sídlo: Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 9136
(dále jen „správce“), a to pro tyto účely:

  1. vydání karty EYCA
  2. pro marketingové a informační účely – zasílání emailového zpravodaje a dalších sdělení

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, popř. Správci smluvně zavázaným zpracovatelem.

Tento souhlas uděluji na dobu do uplynutí 2 let od skončení platnosti vydané karty.

Prohlašuji, že jsem byl/a informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo:

Chci kartu Chci kartu