Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Jméno Jana Ámose Komenského zná každý. Věděli jste, že této významné osobnosti českých dějin je zasvěceno i jedno z pražských muzeí?Díky kartě EYCA získáte na vstup do muzea 20% slevu!

O muzeu:

 • Muzeum patří mezi nejstarší muzea v České republice (vzniklo v r. 1892).
 • Je významným badatelským centrem s celostátním dosahem orientovaným na dějiny českého školství, pedagogiky, učitelstva a vzdělanosti v návaznosti na život, dílo a odkaz J. A. Komenského. Věnuje se rovněž dokumentaci těchto oborů.
 • Je jediným českým pedagogickým muzeem, které se na centrální úrovni komplexně zabývá dějinami školství, učitelstva a vzdělanosti.
 • Prezentuje současné školství v historickém kontextu a pomáhá budovat prestiž českého školství a jeho pracovníků před veřejností doma i v zahraničí.
 • Zdůrazňuje historickou roli studentů a pedagogů ve vzdělávání.

Stálá expozice:

Odkaz J. A. Komenského: Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě
V rámci výstavy může návštěvník sledovat ve volném chronologickém sledu nejvýznamnější události, problémy a jevy z českých dějin vzdělávání, pedagogiky a školství, které posunovaly vývoj výchovy a vzdělávání kupředu vzhledem k celkové dobové situaci v Evropě nebo které výrazně ovlivňovaly evropský vývoj výchovy a vzdělanosti. Výstava je členěna následovně:

 • Počátky křesťanské vzdělanosti (9. - 14. století)
 • Pražská univerzita a její mezinárodní význam (2. pol. 14. století - poč. 15. století)
 • Zlatý věk humanismu (15. - 16. století)
 • Zrod moderní pedagogiky (15. - 17. století) 
 • Světla a stíny baroka aneb Barokní most k modernímu vzdělávání (17. - 1. pol. 18. století)
 • Odkaz J. A. Komenského (1592 - 1670) světu - vzdělávání pro všechny
 • Cesta k všeobecné gramotnosti (18. století)
 • Vzdělávání novodobého národa (přelom 18. a 19. století)
 • Tradice české vzdělanosti v 19. století
 • Vzdělávání ve státě Tomáše Garrigua Masaryka (1918 - 1938)
 • Vzdělanost a totalita (1938 - 1989)
 • Demokracie a pluralita ve vzdělávání (současnost)

Muzeum má i svůj vlastní podcast - S Komenským u mikrofonuPodcast „S Komenským u mikrofonu“ je veden tak, aby se stal pomocnou, inspirující silou všem pedagogům i muzejníkům, kteří se chtějí vzdělávat tak, jak o tom mluvil již sám Učitel národů. Respondenti jsou tvořeni z celé škály pozoruhodných osobností z řad učitelů, historiků či jiných veřejně známých odborníků.
Všechny epizody podcast si můžete poslechnout v podcastových aplikacích i na youtube

Slevu 20 % uplatníte i na registrační poplatek v knihovně!

Knihovna shromažďuje fond domácí a zahraniční literatury, informačních pramenů a zdrojů z oblasti výchovy, vzdělávání, školství a příbuzných společenských věd.
Nachází se na adrese Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1.

A kde muzeum najdete?

Orientační mapa polohy muzea

Otevírací doba muzea je úterý–neděle, 10–17 hodin. Více na npmk.cz

Chci kartu Chci kartu