Pravidla internetových soutěží

 

Pravidla internetových soutěží na webu eyca.cz

1. Organizátor

Pořadatelem a organizátorem soutěže je Česká rada dětí a mládeže, se sídlem Senovážné náměstí 977/24, v Praze 1, IČ 68379439 (dále jen „Organizátor“).

2. Doba trvání Soutěže

Doba trvání soutěží je stanovená v pravidlech vydaných pro jednotlivé soutěže.

3. Způsob a podmínky účasti v Soutěži

a) Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která v době trvání soutěže odpoví prostřednictvím formuláře pro danou soutěž na otázku zveřejněnou na webu eyca.cz.
b) Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednou.
c) Soutěž se řídí platnými zákony České republiky.
d) Soutěžící vyslovují svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s pravidly Soutěže a zároveň berou na vědomí, že na získání ceny nevzniká právní nárok.
e) Organizátor má právo jednostranně vyřadit soutěžícího v případě podezření z porušení pravidel soutěže nebo použití neregulérních postupů.
f) Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.

4. Způsob určení výherce a předání výher

a) Vyhrát může pouze soutěžící, jež odpoví správně na zveřejněnou otázku a to v pořadí, které je vždy zveřejněno v popisu dané soutěže.
b) Výherci budou Organizátorem kontaktování emailem. Ceny budou výhercům zaslány poštou na adresu v České republice, kterou si výherce zvolí. Účastník svojí účastí v soutěži dává souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení v případě výhry.

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži souhlasí soutěžící s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, byly jeho osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail) Organizátorem dále zpracovávány a využívány za účelem zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy. Souhlas soutěžící poskytuje dobrovolně na dobu neurčitou s tím, že jej lze kdykoliv odvolat.

6. Všeobecné podmínky

Vstupem do Soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla Soutěže, délku trvání, jakož i Soutěž jednostranně a z jakéhokoliv důvodu přerušit či odložit. Organizátor není zodpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během registrace a řízení soutěže. Ze soutěží jsou vyloučeni pracovníci kanceláře České rady dětí a mládeže i jejich rodinní příslušníci.